Mr Sowkuntla Pandu

Dr M Naveen Kumar

Mr Sanjit Kumar Roy

Dr Subhankar Ghatak

Dr Anabik Pal

Dr Satish Kumar Tiwari

Ms Banee Bandana Das

Dr Manojkumar V

Dr Meenakshi Choudhary

Dr. Abinash Pujahari